การจัดการป้ายกำกับ (Tag)


ป้ายกำกับ (Tag)

เป็นการติดป้ายกำกับ ของบทความว่าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง และอยากที่อยากจะ Index เพื่อเก็บไว้ กรณีที่ต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเรื่องที่อ่าน สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และการเพิ่มป้ายกำกับ (Tag) จะมีผลต่อ (SEO) การค้นหาของ Google อีกด้วย

ลักษณะของ ป้ายกำกับ (Tag)
– เป็นคำสั้นๆง่ายๆ เช่น
– ควรเป็นคำที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหา

การเพิ่ม Tag ในหน้า Post
สามารถเพิ่มได้แถบป้ายกำกับ (Tag) สามารถใส่ข้อความ และกดเพิ่ม กรณีต้องใส่มากกว่า 1 ตัวสามารถใช้คอมม่า (“,”)  ช่วยได้
คลิก X กรณีต้องการลบป้ายกำกับ (Tag)

การจัดการป้ายกำกับ (Tag)

การจัดการป้ายกำกับสามารถเข้าได้ที่เมนู เรื่อง (Posts) => ป้ายกำกับ (Post Tags) จะแสดงตามภาพด้านล่าง


ชื่อ : ระบุชื่อป้ายกำกับ (Tag)

Slug : ระบุชื่อใน URL(ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข ขีดกลาง เท่านั้น)

คำขยายความ : กรณีที่ต้องการอธิบายเกี่ยวกับป้ายกำกับ (Tag)

ทางด้านขวาของหน้า สามารถบอกว่าตอนนี้เรามีป้ายกำกับ (Tag) อะไรบ้างแล้ว และแต่ละ ป้ายกำกับ (Tag) มี Post อยู่เท่าไหร่ สามารถจัดการแก้ไข ลบ และดูได้ ภายใต้ป้ายกำกับ (Tag) นั้นๆ

เทคนิค

เนื่องจากคำเหลานี้มีผลต่อการค้นหา เพิ่มค่าใน SEO ของ Google จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ทำให้มีโอกาสคนเข้ามาอ่านมากขึ้น ในขณะเดียวกันหากใส่ป้ายข้อความที่ไม่ตรงกันกับเนื้อหา เว็บอาจจะถูกมองว่าเป็นสแปม หรือเนื้อหาไม่เป็นประโยชน์ หลักการทั่วไป การใส่ป้ายกำกับ (Tag) ต่อเรื่องหนึ่งประมาณ 4-6 คำที่เกี่ยวเนื่องกันเท่านั้นครับ

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of
© 2018 สงวนลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ได้หากอ้างอิงที่มา • รายละเอียด