การจัดการหมวดหมู่ (Category)

หมวดหมู่ (Category) คือการจัดกลุ่ม ของเนื้อหาเพื่อให้สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม ทุกบทความจะต้องมีหมวดหมู่เสมอ หากไม่มีการกำหนดหมวดหมู่เรื่องหลักไว้ WordPress จะกำหนดให้เป็น Uncategorized

1. วิธีการเพิ่มหมวดหมู่ (Category)

ไปที่เมนู เรื่อง –> หมวดหมู่

 

จะพบหน้าเมนู สร้างหมวดหมู่ใหม่ โดยมีข้อมูลให้กำหนดได้ ดังนี้

  • ชื่อ (จะใช้ในการแสดงผลชื่อหมวดหมู่)
  • Slug (คือการเขียนชื่อเว็บใหม่ให้เป็น URL-friendly ดังนั้นจะถูกเขียนออกมาในรูปตัวอักษรตัวเล็ก และมีเพียงตัวอักษร, ตัวเลข, และ hyphens (ขีดกลาง) )
  • หมวดหมู่หลัก (เราสามารถกำหนด ลำดับชั้นของหมวดหมู่ได้ เช่น อาจจะกำหนด หมวดหมู่ อาหาร และภายใต้หมวดหมู่ อาหาร ก็สามารถกำหนด อาหารไทย และ อาหารต่างชาติ เป็นหมวดหมู่ย่อยได้)
  • คำขยายความ (ใช้เพื่อขยายความหมวดหมู่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คำขยายความอาจจะไม่แสดงขึ้นมาทุกครั้ง แต่บางธีมก็อาจจะนำมันมาแสดงด้วย)

 

สร้างหมวดหมู่ใหม่ โดยกรอกข้อมูลเข้าไป แล้วจากนั้น คลิกที่ปุ่ม สร้างหมวดหมู่ใหม่

 

2. การแก้ไขหมวดหมู่ (Category)

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขหมวดหมู่ ให้เลื่อนเมาส์ไปวางที่ชื่อ หมวดหมู่ที่ต้องการแก้ไข จะมีเมนูขึ้นมาให้เลือก คือ แก้ไข | แก้ไขอย่างเร็ว | ลบ และ ดู

 

เมื่อเลือกเมนู แก้ไข จะมีหน้าจอให้สามารถแก้ไขหมวดหมู่ได้ โดยสามารถแก้ไขค่าต่างๆ ที่เราได้ทำการกำหนดไว้ ตอนสร้างหมวดหมู่

 

เมื่อเลือกเมนู แก้ไขอย่างเร็ว จะมีช่องให้แก้ไขเฉพาะ ชื่อ และ slug ของหมวดหมู่เท่านั้น

 

เมื่อเลือก ลบ จะเป็นการลบหมวดหมู่นั้นๆ แต่จะไม่ลบเรื่อง ทั้งนี้เรื่องจะต้องมี หมวดหมู่เรื่องหลัก เสมอ โดยค่าพื้นฐานที่ WordPress กำหนดไว้คือ Uncategorized
หมายเหตุ : จะไม่สามารถลบ หมวดหมู่เรื่องหลัก ได้ หากต้องการจะลบต้องไปเปลี่ยน หมวดหมู่เรื่องหลัก ก่อน โดยไปที่เมนู ตั้งค่า –> การเขียน

 

จะพบกับ หน้าจอ การตั้งค่าการเขียน ให้เลือก หมวดหมู่เรื่องหลัก เป็นอย่างอื่นก่อน แล้วคลิกที่ปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

3.การแสดงหมวดหมู่ (Category)

เราสามารถนำหมวดหมู่ ไปแสดงผลที่ Sidebar ได้โดยใช้วิดเจ็ต หมวดหมู่ ให้ไปที่เมนู รูปแบบเว็บ –> วิดเจ็ต ภายใต้ Sidebar (ด้านขวามือ) ให้เลือก หมวดหมู่ และกำหนดข้อมูล ดังนี้

หัวข้อ :  (หัวข้อที่จะใช้แสดงใน Sidebar)  และยังมีตัวเลือกในการแสดงผล (ขึ้นอยู่กับธีมด้วย) ว่าต้องการกำหนดรูปแบบในการแสดงผล หรือไม่

  • แสดงผลแบบ drop down
  • แสดงจำนวนเรื่อง
  • แสดงชั้น

 

นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ หมวดหมู่เป็น เมนู ได้ด้วย โดยการไปที่ รูปแบบเว็บ –> เมนู

 

จะมีหน้าจอ เมนูให้เลือก โดยคลิกที่แก้ไขเมนู –> หมวดหมู่

  • คลิกที่ช่องหน้าหมวดหมู่ที่เราต้องการ
  • คลิกที่ปุ่ม เพิ่มลงเมนู
  • เมื่อหมวดหมู่ไปอยู่ในโครงสร้างเมนู ด้านขวาแล้วให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกเมนู

จากนั้น เมื่อกลับไปดูที่หน้าเว็บ จะเห็นเมนู ของหมวดหมู่เพิ่มขึ้นมา

 

 

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of
© 2018 สงวนลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ได้หากอ้างอิงที่มา • รายละเอียด