การตั้งค่า url (slug)

Slug คือ ชื่อของ URL Address ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว Slug มักจะใช้เป็นชื่อเรียก หมวดหมู่บทความ (Categories) หรือ URL ของบทความ ตัวอย่างเช่น https://wpman.org/การติดตั้งปลั๊กอิน/ เป็นต้น โดยคุณสามารถกำหนด Slug ได้ทั้งรูปแบบภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ (ความยาวของ Slug มีจำกัดโดยปกติภาษาอังกฤษจะสามารถมี Slug ได้ยาวกว่าภาษาไทยเนื่องจากตัวอักษรภาษาอังกฤษมีสระน้อยกว่าภาษาไทย) และนอกจากนี้การใช้ Slug ส่งผลต่อการทำ SEO (Search Engine Optimization) ด้วยเช่นกัน สำหรับการเปิดใช้งานลิงค์ถาวรนั้นจะมีผลต่อหน้าเพจบนเว็บไซต์ทั้งหมด เช่น มีผลต่อ หน้า (Pages), เรื่อง (Post) และหมวดหมู่ (Categories) เป็นต้น

1. วิธีเปิดใช้งานลิงค์ถาวร (Permalinks)

1.1 ไปที่เมนู ตั้งค่า > ลิงค์ถาวร (Permalinks)
slug-setting-1
1.2 ทำการตั้งค่าลิงค์ถาวร โดยสามารถเลือกรูปแบบได้ตามต้องการ โดยรายละเอียดลิงค์ถาวรมีได้หลายรูปแบบ
slug-setting-2
1) แบบเรียบ คือ การกำหนดให้ URL แสดงค่า โพสต์ ID (ค่านี้จะถูกเลือกมาโดย Default เวลาที่คุณติดตั้ง​ WordPress)
2) วันที่และชื่อ คือ การแสดง URL ตามโครงสร้าว ปี/เดือน/วันที่/หัวข้อบทความ
3) เดือนและชื่อ คือ การแสดง ปี/เดือน/หัวข้อบทความ
4) ตามตัวเลข คือ การแสดง ชื่อแบบกำหนดเอง/Post ID
5) ชื่อเรื่อง คือ การแสดง หัวข้อบทความ (แนะนำเลือกตัวเลือกนี้เนื่องจากว่าหากมีการปรับโครงสร้างหมวดหมู่ของบทความจะไม่กระทบกับ URL)
6) โครงสร้างปรับแต่ง คือ การปรับแต่งโครงสร้าง URL แบบกำหนดเอง โดยคุณสามารถเลือก Field ที่ต้องการได้ เช่น %year%/%postname% คือการใช่ชื่อปี และชื่อหัวข้อบทความให้อยู่ในโครงสร้าง URL จะได้ผลลัพธ์ คือ http://wpman.todsorb.site/2018/การตั้งค่า-url-slug เป็นต้น

1.2 เมื่อทำการเลือกรูปแบบ Slug ได้แล้วให้กดปุ่ม บันทึกการเปลี่ยนแปลง
slug-setting-3

2. วิธีปรับแต่ง Slug ในหมวดหมู่ เรื่อง และหน้า

คุณสามารถใช้โครงสร้างของลิงค์ถาวร (Permalinks) ได้ตามการตั้งค่าในข้อ 1 อย่างไรก็ตาม WordPress อนุญาตให้มีการปรับแต่งลิงค์ถาวรในแต่ละเรื่อง หมวดหมู่ หรือหน้าได้ เช่นกัน โดยมีวิธีการดังนี้

2.1 การปรับแต่งลิงค์ถาวรในหมวดหมู่ (Categories)

โดยปกติแล้วลงค์ถาวรของหมวดหมู่นั้นจะมีการกำหนดค่าเริ่มต้นตามชื่อของหมวดหมู่ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเป็นค่าอื่นได้ดังนี้

 1. ไปที่เมนู เรื่อง > หมวดหมู่ 
  slug-setting-4
 2. เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม แก้ไข
  slug-setting-5
 3. ทำการแก้ไขลิงค์ถาวรให้เป็นชื่อที่ต้องการ (สามารถใช้ภาษาไทยหรืออังกฤษได้) จากนั้นกดปุ่ม อัพเดต เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
  slug-setting-6

2.2 การปรับแต่งลิงค์ถาวรในเรื่อง (Post)

 1. ไปที่เมนู เรื่อง > เขียนเรื่องใหม่ ในช่อง ลิงค์ถาวร กดปุ่ม แก้ไข (การแก้ไขลิงค์ถาวรจากเรื่องที่เคยมีการโพสต์แล้วสามารถใช้หลักการเดียวกันได้)
  slug-setting-7
 2. ระบุคำที่ต้องการแทนที่ จากนั้นกดปุ่ม ตกลง เพื่อทำการบันทึกค่าลิงค์ถาวร
  slug-setting-8
 3. กดปุ่ม เผยแพร่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
  slug-setting-9

2.3 การปรับแต่งลิงค์ถาวรในหน้า (Page)

 1. ไปที่ หน้า > เขียนหน้าใหม่
  slug-setting-10
 2. คลิกที่ปุ่ม แก้ไข จากนั้นพิมพ์ค่าลิงค์ถาวรที่ต้องการจากนั้นกดปุ่ม ตกลง เพื่อบันทึกค่าลิงค์ถาวร
  slug-setting-11
 3. กดปุ่ม เผยแพร่ เพื่อเผยแพร่บทความ
  slug-setting-12
Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of
© 2018 สงวนลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ได้หากอ้างอิงที่มา • รายละเอียด