การใส่รูปภาพ

การใส่รูปภาพในขณะใช้งาน “เรื่อง” หรือ “หน้า”
(โดยลักษณะการใช้งานเหมือนกันทั้งในส่วน”เรื่อง” และ “หน้า“)

ตัวอย่าง: ขณะใช้งานอยู่ในหัวข้อ “เรื่อง

1. กดปุ่ม “เพิ่มสื่อ

กดปุ่ม "เพิ่มสื่อ"

2.สามารถเพิ่มรูปภาพได้ 2 วิธี คือ “อัพโหลดไฟล์” หรือ “คลังไฟล์สื่อ

อัพโหลดไฟล์” คือ การอัพโหลดไฟล์รูปภาพอันใหม่ ที่ยังไม่เคยมีบนระบบเรามาก่อน เพื่อให้สามารถนำรูปมาใช้งานได้ทันที

คลังไฟล์สื่อ” คือ นำรูปที่เราเคยอัพโหลดบนเว็บไซต์มาก่อนหน้านี้แล้ว หรือรูปนั้นเคยถูกใช้งานบนเว็บไซต์แล้ว(มีรูปอยู่ในระบบเวิร์ดเพรส แล้ว) เพื่อนำเอามาใช้งานอีกครั้งหนึ่ง สรุปคือ เพื่อเป็นการเอารูปที่มีอยู่แล้วมาเลือกใช้งาน

หมายเหตุ: ขนาดไฟล์อัพโหลดใหญ่สุด ไม่เกิน 10 MB ต่อครั้ง

หากเกิดปัญหาขณะอัพโหลดไฟล์ อาจเกิดจาโฮสติ้ง จำกัดปริมาณขนาดไฟล์อัพโหลดหรือ Wifi ที่ใช้อยู่แบนวิธเต็ม(ปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ตหนาแน่น)

2.1 “อัพโหลดไฟล์” สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

 • เปิดโฟลเดอร์ที่เก็บรูปนั้นๆ รอไว้ก่อน จากนั้นคลิ๊กเลือกไฟล์รูปที่ต้องการ(สามารถเลือกได้หลายรูปในครั้งเดียว และใช้เม้าส์ลากมาวางบนพื้นที่ว่างสีขาวตรงกลาง
 • หรือ กดปุ่ม “เลือกหลายไฟล์” เพื่อเข้าไปยังโฟลเดอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์เรา และเลือกไฟล์ที่ต้องการ

 • ขณะลากไฟล์รูปมาบนพื้นที่ว่างตรงกลางจะปรากฏดังภาพ

 • สามารถแก้ชื่อ “หัวข้อ” ได้ (โดยปกติ หลังจากอัพโหลด เวิร์ดเพรสจะเอาชื่อไฟล์มาเป็นชื่อหัวข้อ)
 • สามารถเพิ่ม “คำบรรยายภาพ“, “ข้อความ Alt“, “คำขยายความ” ให้กับรูปได้ทันที (อ่านเพิ่มเติมได้หัวข้อ “สื่อ“)
 • กดปุ่ม “เพิ่มไฟล์ลงในเรื่อง” เพื่อเพิ่มรูป

 • จะปรากฏรูปที่เราเพิ่ม ในตำแหน่งเคอร์เซอร์ที่เราอยู่ในช่องข้อความ

 • กดปุ่ม “ดูก่อน” เพื่อดูตัวอย่างรูปที่ใส่เพิ่มเข้าไป (ยังไม่ได้นำขึ้นเว็บไซต์จริง)
 • กดปุ่ม “เผยแพร่” เพื่อดูรูปที่ใส่เพิ่มเข้าไป บนเว็บไซต์จริง

 • จะปรากฏรูปที่ใส่เพิ่มไป

2.2 “คลังไฟล์สื่อ” เป็นการนำรูปที่เราเคยอัพโหลดบนเว็บไซต์ มาก่อนหน้านี้แล้ว หรือรูปนั้นเคยถูกใช้งานบนเว็บไซต์แล้ว(มีรูปอยู่ในระบบเวิร์ดเพรสแล้ว) เพื่อนำเอามาใช้งานอีกอีกครั้งหนึ่ง สรุปคือ เป็นการเอารูปที่มีอยู่แล้วมาเลือกใช้งาน

 • เริ่มจากกดปุ่ม “เพิ่มสื่อ

กดปุ่ม "เพิ่มสื่อ"

 • คลิ๊กเลือกที่ “คลังไฟล์สื่อ

 • จะพบรูปที่เคยอัพโหลดเข้าเวิร์ดเพรส โดยสามารคลิ๊กเลือกรูปที่ต้องการนำมาใช้ได้เลย
 • สามารถแก้ชื่อ “หัวข้อ” ได้ (โดยปกติ หลังจากอัพโหลดเวิร์ดเพรส จะเอาชื่อไฟล์มาเป็นชื่อหัวข้อ)
 • สามารถเพิ่ม “คำบรรยายภาพ“, “ข้อความ Alt“, “คำขยายความ” ให้กับรูปได้ทันที (อ่านเพิ่มเติมได้หัวข้อ “สื่อ“)
 • กดปุ่ม “เพิ่มไฟล์ลงในเรื่อง” เพื่อเพิ่มรูป

 • จะปรากฏรูปที่เราเพิ่ม ในตำแหน่งเคอร์เซอร์ที่เราอยู่ในช่องข้อความ

 • กดปุ่ม “ดูก่อน” เพื่อดูตัวอย่างรูปที่ใส่เพิ่มเข้าไป (ยังไม่ได้นำขึ้นเว็บไซต์จริง)
 • กดปุ่ม “เผยแพร่” เพื่อดูรูปที่ใส่เพิ่มเข้าไป บนเว็บไซต์จริง

 • จะปรากฏรูปที่ใส่เพิ่มไป

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of
© 2018 สงวนลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ได้หากอ้างอิงที่มา • รายละเอียด