แนะนำเมนูหลังบ้าน (Menu in Admin Area)

เมื่อเข้าสู่ระบบหลังบ้านแล้ว คุณจะมาที่หน้าควบคุม (Dashboard)

 • แถบด้านบนสุด คือ แถบเครื่องมือ
 • แถบด้านซ้าย คือ เมนู จะมีหัวข้อเมนูต่างๆ และเมนูย่อยซ่อนอยู่ในแต่ละหัวข้อหลัก

หากเข้าด้วยโทรศัพท์มือถือหรือแทบเบล็ต เมนูจะซ่อนอยู่ด้านซ้าย สามารถเข้าสู่เมนูได้โดยคลิกที่ไอคอน Ξ ด้านมุมบนซ้าย (คลิกเพื่อเปิด-ปิด)

เมนูทางซ้ายมือจะแสดงลิงก์ไปที่หน้าจอควบคุมเวิร์ดเพรสทั้งหมด ด้วยคำสั่งเมนูย่อยที่จะแสดงเมื่อลากเม้าส์ผ่าน คุณสามารถย่อเมนูนี้ให้แคบลงเหลือแค่รูปไอคอนโดยการกดที่รูปลูกศรย่อเมนูที่ด้านล่าง

แถบเครื่องมือ (Toolbar)

ลิงก์ในแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอเชื่อมต่อหน้าจอควบคุมของคุณกับหน้าเว็บของคุณ และเพิ่มการเข้าถึงประวัติของคุณและข้อมูลที่มีประโยชน์ของเวิร์ดเพรส

คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้ (ใต้แถบเครื่องมือด้านบน) เพื่อจัดหน้าจอควมคุมให้เหมาะกับการทำงานของคุณ ซึ่งจะสามารถทำได้ที่หน้าจอควบคุมอื่นเช่นกัน

 • ตัวเลือกหน้า — ใช้แถบตัวเลือกหน้าจอเพื่อเลือกกล่องหน้าปัดควบคุมไหนที่จะแสดง
 • ช่วยเหลือ — แสดงข้อมูลช่วยเหลือในการใช้งานเครื่องมือของหน้าจอควบคุมต่างๆ

ลากและวาง — การจัดกล่องใหม่ ลากและวางโดยกดที่แถบหัวข้อของกล่องที่เลือก และปล่อยมันเมื่อคุณเห็นเส้นประสีเทาปรากฎในที่ที่คุณต้องการวางกล่อง

การควบคุมกล่อง — กดที่แถบหัวข้อของกล่องเพื่อขยายหรือย่อมัน บางกล่องที่เพิ่มมาโดยปลั๊กอินอาจจะมีเนื้อหาที่กำหนดไว้ และจะแสดงลิงก์ “การปรับแต่ง” ในแถบหัวข้อเมื่อคุณลากเม้าส์ไปเหนือมัน

เมนู

เมนูจะประกอบไปด้วยเมนูหลักต่างๆ ดังนี้

 • หน้าควบคุม (Dashboard) เป็นหน้าจอที่คุณจะเห็นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบหลังบ้านของเว็บคุณ จะแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นภาพรวมของเว็บคุณ
 • เรื่อง (Posts) เข้าสู่หน้า → เรื่องทั้งหมด
 • สื่อ (Media) เข้าสู่หน้า→ คลังไฟล์สื่อ
 • หน้า (Pages) เข้าสู่หน้า→ หน้าทั้งหมด
 • ความเห็น (Comments) เข้าสู่หน้า → จัดการความเห็นทั้งหมด
 • รูปแบบเว็บ (Appearance) เข้าสู่หน้า → จัดการธีม
 • ปลั๊กอิน (Plugins) เข้าสู่หน้า → จัดการปลั๊กอิน
 • ผู้ใช้ (Users) เข้าสู่หน้า → ผู้ใช้ทั้งหมด
 • เครื่องมือ (Tools) เข้าสู่หน้า → เครื่องมือที่ใช้งานได้
 • ตั้งค่า (Settings) เข้าสู่หน้า → ตั้งค่าทั่วไป

หน้าควบคุม (Dashboard)

 • หน้าแรก (Home) : เป็นหน้าจอที่คุณจะเห็นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบหลังบ้านของเว็บคุณ จะแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เป็นภาพรวมของเว็บคุณ
 • อัปเดต (Updates) : เข้าสู่หน้าอัปเดตเวิร์ดเพรส เพื่อตรวจสอบและอัปเดตเวิร์ดเพรส, ปลั๊กอิน, ธีม หรือการแปล ให้เป็นรุ่นล่าสุด

เรื่อง (Posts)

 • เรื่องทั้งหมด (All Posts) : เข้าสู่หน้าการจัดการ ดู / แก้ไข / ลบ เรื่องทั้งหมด
 • เขียนเรื่องใหม่ (Add New) : เข้าสู่หน้าเพิ่มเรื่องใหม่
 • หมวดหมู่ (Categories) : เข้าสู่หน้าการจัดการ สร้าง / แก้ไข / ลบ หมวดหมู่ของเรื่อง
 • ป้ายกำกับ (Tags) : เข้าสู่หน้าการจัดการ สร้าง / แก้ไข / ลบ ป้ายกำกับของเรื่อง

สื่อ (Media)

 • คลังสื่อ (Library) : เข้าสู่หน้าจัดการ ดู / แก้ไข / ลบ ไฟล์สื่อทั้งหมดของเว็บ
 • เพิ่มไฟล์ใหม่ (Add New) : เข้าสู่หน้าอัปโหลดสื่อใหม่

หน้า (Pages)

 • หน้าทั้งหมด (All Pages) : เข้าสู่หน้าการจัดการ ดู / แก้ไข / ลบ หน้าทั้งหมด
 • เขียนหน้าใหม่ (Add New) : เข้าสู่หน้าเพิ่มหน้าใหม่

ความเห็น (Comments)

เข้าสู่หน้าจัดการความเห็นทั้งหมด

รูปแบบเว็บ (Appearance)

 • ธีม (Themes) : เข้าสู่หน้าจัดการธีมทั้งหมด และธีมที่ติดตั้งแล้ว สามารถเพิ่มธีม ค้นหาธีมใหม่และดูแบบเสมือนจริงก่อนติดตั้งได้
 • ปรับแต่ง (Customize) : เข้าสู่หน้าการปรับแต่งธีม สามารถเห็นได้แบบเสมือนจริง ตัวเลือกธีมจะขึ้นอยู่ธีมต่างๆ ที่ติดตั้ง
 • วิดเจ็ต (Widgets) : เข้าสู่หน้าการจัดการ เพิ่ม / ปรับแต่ง / ลบ วิดเจ็ต
 • เมนู (Menus) : เข้าสู่หน้าจัดการ สร้าง / แก้ไข / จัดเรียง / ปรับแต่ง / ลบ เมนูของหน้าเว็บ
 • ส่วนหัว (Header) : เข้าสู่หน้าการจัดการปรับแต่งรูปภาพ / วีดีโอ ส่วนหัวของหน้าเว็บ (ขึ้นอยู่กับธีมที่ติดตั้ง)
 • พื้นหลัง (Background) : เข้าสู่หน้าการจัดการปรับแต่ง พื้นหลังของเว็บ (ขึ้นอยู่กับธีมที่ติดตั้ง)
 • ตัวแก้ไข (Editor) : เข้าสู่หน้าแก้ไขปรับแต่งธีม สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง ซึ่งอาจทำให้เว็บเสียหายได้หากแก้ไขไม่ถูกต้อง

ปลั๊กอิน (Plugins)

 • ปลั๊กอินที่ติดตั้งแล้ว (Installed Plugins) : เข้าสู่หน้าจัดการปลั๊กอินทั้งหมด สามารถเปิดการใช้งานหรือยกเลิกปลั๊กอินต่าง ๆ ได้
 • เพิ่มปลั๊กอินใหม่ (Add New) : เข้าสู่หน้าเพิ่มปลั๊กอินใหม่ สามารถค้นหาและติดตั้งปลั๊กอินเพื่อเพิ่มความสามารถต่างๆ ของเวิร์ดเพรส
 • ตัวแก้ไข ปลั๊กอิน (Editor) : เข้าสู่หน้าแก้ไขปลั๊กอิน สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง อาจทำให้เว็บเสียหายได้หากแก้ไขไม่ถูกต้อง

ผู้ใช้ (Users)

 • ผู้ใช้ทั้งหมด (All Users) : เข้าสู่หน้าจัดการ เพิ่ม / แก้ไข / ลบ ผู้ใช้ทั้งหมด
 • เพิ่มผู้ใช้ใหม่ (Add New) : เข้าสู่หน้าเพิ่มผู้ใช้ใหม่
 • ข้อมูลส่วนตัวของคุณ (Your Profile) : เข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลส่วนตัว / เพิ่มรูปภาพส่วนตัว / เปลี่ยนรหัสผ่าน / แก้ไขข้อมูลติดต่อของคุณ

เครื่องมือ (Tools)

 • เครื่องมือที่ใช้งานได้ (Available Tools) : เข้าสู่หน้าเครื่องมือต่างๆ ของเวิร์ดเพรส เช่น ตัวแปลงหมวดหมู่และป้ายกำกับ
 • นำเข้า (Import) : เข้าสู่หน้านำเข้าเรื่องหรือความเห็นในระบบอื่น เวิร์ดเพรสสามารถนำเข้าสิ่งเหล่านี้มายังเว็บนี้
 • นำออก (Export) : เข้าสู่หน้านำออกเนื้อหาของเว็บไซต์คุณ เพื่อที่จะนำเข้าไฟล์นั้นในการติดตั้งอื่นหรือแพลตฟอร์มอื่น

ตั้งค่า (Settings)

 • ทั่วไป (General) : เข้าสู่หน้าการตั้งค่าทั่วไปของเว็บ
 • การเขียน (Writing) : เข้าสู่หน้าการตั้งค่าการส่งบทความทางอื่นๆ
 • การอ่าน (Reading) : เข้าสู่หน้าการตั้งค่าการอ่าน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงสิ่งใดบ้างบนหน้าแรกของเว็บไซต์
 • สนทนา (Discussion) : เข้าสู่หน้าการตั้งค่าสนทนา การแสดงความเห็น รูปประจำตัว
 • สื่อ (Media) : เข้าสู่หน้าการตั้งค่าไฟล์สื่อ การกำหนดขนาดไฟล์รูปภาพ การอัปโหลดไฟล์
 • ลิงก์ถาวร (Permalinks) : เข้าสู่หน้าการตั้งค่าลิงก์ถาวร ให้คุณปรับแต่งโครงสร้าง URL สำหรับลิงก์ถาวรและคลังเก็บได้

ทั้งนี้ เมนูในแต่ละเว็บไซต์อาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับธีมและปลั๊กอินที่ติดตั้งอยู่ ซึ่งคุณสามารถศึกษาวิธีการใช้งานส่วนต่างๆ ในแต่ละเมนูเพิ่มเติมได้

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of
© 2018 สงวนลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ได้หากอ้างอิงที่มา • รายละเอียด