หมวดหมู่ (Category) กับ ป้ายกำกับ (Tag) ต่างกันอย่างไร?

แต่เดิม WordPress กำหนดให้ใช้แค่ หมวดหมู่ (Category) เท่านั้น

  • หมวดหมู่ (Category) คือการจัดกลุ่ม ของเนื้อหาเพื่อให้สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม ทุกบทความจะต้องมีหมวดหมู่เสมอ หากไม่มีการกำหนดหมวดหมู่เรื่องหลักไว้ WordPress จะกำหนดให้เป็น Uncategorized

ต่อมาเมื่อมีเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ทำให้จำนวนของหมวดหมู่ เพิ่มมากขึ้น และยิ่งยาวมากขึ้น WordPress จึงได้เพิ่ม ป้ายกำกับ (Tag) ขึ้นมา เพื่อใช้ประโยชน์ ในการอธิบายรายละเอียด ของเรื่อง เพิ่มเติม

หากเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบเว็บไซต์ เป็นหนังสือหนึ่งเล่ม

  • หมวดหมู่ (Category) เปรียบเสมือน สารบัญ ที่แบ่งเนื้อหาของหนังสือ ออกเป็นส่วนๆ ตามเนื้อหาหลักของหนังสือนั้นๆ ซึ่งหากมีการเพิ่ม หรือลบ หมวดหมู่ (Category) จะมีผลกระทบกับโครงสร้างเนื้อหาของเว็บ หากมีการลบ หมวดหมู่ (Category) ออกไป บทความที่อยู่ในหมวดหมู่นั้นๆ จะถูกกำหนดให้ไปอยู่ในหมวดหมู่เรื่องหลัก หรือ หมวดหมู่ที่เราเลือกแทน
  • ป้ายกำกับ (Tag) เปรียบเสมือน ดัชนี ที่อ้างอิงกลับไปยังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำนั้นๆ ซึ่งการเพิ่ม หรือลบ ป้ายกำกับ จะไม่มีผล กระทบกับโครงสร้างเนื้อหา ของเว็บไซต์ หากเราลบป้ายกำกับ (Tag) ออก ก็ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างเนื้อหาหลักของเว็บ

การใช้งาน หมวดหมู่ (Category)

  1. ทุกเรื่อง ต้องมีหมวดหมู่ (Category) กำกับ อย่างน้อย 1 หมวดหมู่เสมอ
  2. หมวดหมู่ (Category) สามารถทำเป็นลำดับชั้นได้
  3. หมวดหมู่ (Category) สามารถทำเป็นเมนูได้
  4. หมวดหมู่ (Category) Uncategorized สามารถเปลี่ยนชื่อได้

ส่วนตั้งค่า หมวดหมู่ (Category)

การใช้งาน ป้ายกำกับ (Tag)

  1. เรื่อง จะมีป้ายกำกับ (Tag) หรือไม่ก็ได้
  2. ป้ายกำกับ (Tag) ไม่สามารถทำเป็นลำดับชั้นได้
  3. ป้ายกำกับ (Tag) ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลักของเว็บ

ส่วนตั้งค่า ป้ายกำกับ (Tag)

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of
© 2018 สงวนลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ได้หากอ้างอิงที่มา • รายละเอียด