พื้นฐานเวิร์ดเพรส

การจัดการหมวดหมู่ (Category)

หมวดหมู่ (Category) คือการจัดกลุ่ม ของเนื้อหาเพื่อให้สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม ทุกบทความจะต้องมีหมวดหมู่เสมอ หากไม่มีการกำหนดหมวดหมู่เรื่องหลักไว้ WordPress จะกำหนดให้เป็น Uncategorized

1 2 3
© 2018 สงวนลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ได้หากอ้างอิงที่มา • รายละเอียด