การสร้างหน้าเว็บ (Page)

1. ให้ผู้ใช้ไปที่เมนู หน้า (Pages)

 

 

2. กดปุ่ม เขีียนหน้าใหม่ (Add New)

 

 

3. ใส่ชื่อหน้าที่ช่อง เพิ่มหน้าใหม่ (1) ใส่เนื้อหารายละเอียดที่ช่อง editor (2)

 

 

4. หลังจากผู้ใช้ ทำการเพิ่มชื่อหน้า ระบบจะแสดง ลิิงก์ถาวร (Permalink) ตามชื่อของหน้าที่เราสร้าง ซึ่งเป็น URL ที่ใช้ในการเข้าถึงหน้าที่่เราสร้างนั่นเอง ซึ่งผู้ใช้สามารถแก้ไขได้

 

 

5. ตั้งค่าการเผยแพร่ (Publish)

  • ผู้ใช้สามารถ บันทึกการสร้างเป็นแบบ บันทึกฉบับร่างได้ (Save Draft)
  • ผู้ใช้สามารถสามารถกด ดูก่อน (Preview) เพื่อดูผลลัพท์ก่อนที่จะเผยแพร่ได้
  • ผู้ใช้สามารถแก้ไข สถานะ (Status) ของการเผยแพร่ได้
  • ผูู้ใช้สามารถแก้ไข เห็นได้ (Visibility) เพ่ื่อตั้งค่าการเข้าถึงเรื่องนี้
  • ผู้ใช้สามารถแก้ไขการ เผยแพร่ (Publish) เพื่อเลือก วันเวลา ในการเผยแพร่
  • กดปุ่ม เผยแพร่ (Publish) เพื่อทำการสร้างและเผยแพร่ หน้า (Pages)

 

 

6. ตั้งค่า คุณสมบัติหน้า (Page Attributes)

  • ผู้ใช้สามารถตั้งให้หน้าที่สร้างเป็นหน้าย่อยของหน้าใดๆก็ได้ โดยเลือก หน้าหลัก (Parent) ให้มัน
  • ผู้ใช้งานสามารถเลืือกเรียงลำดับหน้าท่ี่สร้างได้

 

 

7. การตั้งค่า รููปประจำหน้า (Featured Image)

  • ผู้ใช้สามารถตั้งค่า รููปประจำหน้า เพื่อเป็นภาพที่สื่อถึงหน้าที่ผู้ใช้กำลังเขียนหรือเผยแพร่

 

 

 

 

 

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of
© 2018 สงวนลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ได้หากอ้างอิงที่มา • รายละเอียด