การสร้างเรื่อง (Post)

1. ให้ผู้ใช้ไปที่เมนู เรื่อง (Posts)

 

 

2. กดปุ่ม เขีียนเรื่องใหม่ (Add New)

 

 

3. ใส่ชื่อเรื่องที่ช่อง เพิ่มเรื่องใหม่ (1) ใส่เนื้อหารายละเอียดที่ช่อง editor (2)

 

 

4. ตั้งค่าการเผยแพร่ (Publish)

 • ผู้ใช้สามารถ บันทึกการสร้างเป็นแบบ บันทึกฉบับร่างได้ (Save Draft)
 • ผู้ใช้สามารถสามารถกด ดูก่อน (Preview) เพื่อดูผลลัพท์ก่อนที่จะเผยแพร่ได้
 • ผู้ใช้สามารถแก้ไข สถานะ (Status) ของการเผยแพร่ได้
 • ผูู้ใช้สามารถแก้ไข เห็นได้ (Visibility) เพ่ื่อตั้งค่าการเข้าถึงเรื่องนี้
 • ผู้ใช้สามารถแก้ไขการ เผยแพร่ (Publish) เพื่อเลือก วันเวลา ในการเผยแพร่
 • กดปุ่ม เผยแพร่ (Publish) เพื่อทำการสร้างและเผยแพร่ เรื่อง (Posts)

 

 

5. การตั้งค่า หมวดหมู่ (Categories)

 • ผู้ใช้สามารถเลือก หมวดหมู่ ให้กับเรื่่องท่ี่สร้างได้
 • ผู้ใช้สามารถสร้าง หมวดหมู่ใหม่ ได้

 

 

6.การตั้งค่า ป้ายกำกับ (Tags)

 • ผูู้ใช้สามารถติด ป้ายกำกับ ให้กับเรื่องที่เราสร้างได้
 • ผูู้ใช้สามารถเพิิ่มใหม่ ป้ายกำกับ ได้

 

 

7. การตั้งค่า รููปประจำเรื่อง (Featured Image)

 • ผู้ใช้สามารถตั้งค่า รููปประจำเรื่อง เพื่อเป็นภาพที่สื่อถึงเรื่องที่ผู้ใช้กำลังเขียนหรือเผยแพร่

 

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of
© 2018 สงวนลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ได้หากอ้างอิงที่มา • รายละเอียด