รูปแบบเว็บ : ปรับแต่ง

1. เข้าที่หลังบ้านเลือกหัวข้อรูปแบบเว็บ -> ปรับแต่ง หรือ เข้าที่ url : yourwebsite/wp-admin/customize.php

2. เข้าสู่หน้าปรับแต่ง สามารถดูแบบ real time ได้ทางด้านขวา

3. หน้าปรับแต่งอัตลักษณ์ สามารถเปลี่ยนหัวข้อ คำโปรย และ ไอคอนประจำเว็บไซต์

4. หน้าเมนู สามารถเพิ่มลดตัวเมนูของเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกับหน้าปรับแต่งเว็บ->เมนู

5. หน้าวิดเจ็ต สามารถเพิ่มลดวิดเจ็ตได้เช่นเดียวกับหน้าปรับแต่ง->วิดเจ็ต

6. หน้าการตั้งค่าหน้าแรก สามารถตั้งค่าได้เช่นเดียวกับหน้าตั้งค่า->การอ่าน

7. สามารถใส่ css ที่เพิ่มเติมจากในธีมได้

หมายเหตุ ในส่วนนี้จะแต่งต่างกันไปในแต่ละธีม ตามตัวอย่างข้างต้น คือ ส่วนตั้งค่าพื้นฐานที่ธีมส่วนใหญ่มี

Please Login to comment
  Subscribe  
Notify of
© 2018 สงวนลิขสิทธิ์ แต่อนุญาตให้นำข้อมูลไปใช้ได้หากอ้างอิงที่มา • รายละเอียด